[Telenoika] 12-18 nov 2012

comunicacio a telenoika.net comunicacio a telenoika.net
dic nov 14 13:56:29 UTC 2012


Telenoika, 14 de novembre de 2012
Benvolguts curiosos, companys, amics, socis i família, aquesta setmana:AVUI VAGA, VAGA, VAGA GENERAL #14NPRESENTACIO PROJECTES GUANYADORS AJUTS TELENOIKA 2011
18h, dissabte 17 de novembre de 2012
a Telenoika, C/ Sant Pau, 58 - 08001 rAVal - Bcn
18:00 Presentació dels projectes guanyadors Ajuts 2011: Kinoraw i LaTele.cat
21:00 Guateque. Ambientació musical a càrrec del músic de la Comunitat
Creativa amb DJ Moscardonzzz
+INFO:: http://telenoika.netREC: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE TARRAGONA
Fins al 18 de novembre de 2012
http://rec11.festivalrec.com/TALLER DE MUSICA ELECTRONICA I DISSENY SONOR PER PROJECTES AUDIOVISUALS
[Impartit per Miguel Gozalbo]
#dies: 26-27-28-29-30 de novembre de 2012 de 18h a 22h
#lloc: a Telenoika, St Pau, 58 - Raval
#Inscripció Oberta : 50€  > tallers a telenoika.net
+INFO:: http://telenoika.net/tallersABLETON LIVE USERS MEETING
Pel nou col·lectiu d'usuaris d'Ableton Live, DEDO.
Dijous 22 de novembre, a les 18h
a Telenoika (C/Sant Pau,58, Bcn)
"Volem unir a tot amant del programa Ableton_Live i compartir tots
aquests petits trucs, sons, enllaços, dubtes, etc. i poder així
improvisar amb altres artistes. Per a això, vam crear els "Ableton
Live users meeting", esdeveni- ment que serà publicat amb suficient
antelació al nostre web i xarxes socials
(https://www.facebook.com/dedobarcelona). La participació és totalment
oberta a tot el públic. L'únic que necessites és portar el teu equip
(si vols improvisar) o simplement venir a compartir coneixements."
+INFO:: dedocolectivo a gmail.comER...VA#10 : L'AUDIOVISUAL COM A ESTRATEGIA DE LLUITA SOCIAL A AMERICA DEL SUD
Divendres 23 de novembre, a les 19h
a Telenoika (C/Sant Pau,58, Bcn)
L'artista nord-americà afincat a Rio de Janeiro, Maga Bo presentarà el
seu nou projecte audiovisual. També es durà a terme un debat amb la
mirada posada als projectes artístics que utilitzen el video com a
estratègia política a Amèrica del Sud.
19:30 presentacions i debat: Nancy Garín (Historiadora i
Investigadora), Alexandre Guiote (Doctor en Filosofia de la
Informació), Daniela Ortiz (Artista-Perú). Es tractaran temes com el
post-colonialisme, la interculturalitat, les xarxes de producció
artística i la cultura lliure.
21:00 directe audiovisual: Maga Bo http://ves.cat/brNg
+INFO:: http://telenoika.net/ervaTALLER CINE CODI OBERT
Impartit per Carlos Padial y Simón Vialás
24 i 25 de novembre de 2012
de 11 a 14h i de 16 a 19h
a Telenoika (C/Sant Pau,58, Bcn)
INSCRIPCIONS:: info a kinoraw.net
+INFO:: http://telenoika.net/tallerkinorawTALLER CODIFICANT MONS
Comportaments físics a la programació creativa
amb Ricard Marxer
23 i 24 de novembre de 2012
a ZZZINC, C/Sant Vicenç 33, Barcelona
Inscripció: 50€ > info a zzzinc.net
+INFO:: http://zzzinc.net/2012/taller-fisicasi teniu informacions que ens poden interessar a totes: info a telenoika.net

que tingueu una gran setmana!

Carrer Sant Pau, 58 :: la seu de Telenoika Associació Cultural
Vine a compartir!
Llista de correu:: http://telenoika.net/llista
+INFO:: http://telenoika.net


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Telenoika, 14 de noviembre de 2012
Estimados curiosos, compañeros, amigos, socios y familia, esta semana:HOY HUELGA, HUELGA, HUELGA GENERAL #14NPRESENTACION PROYECTOS GANADORES AYUDAS TELENOIKA 2011
18h, sábado 17 de noviembre de 2012
a Telenoika, C / Sant Pau, 58 -08001 Raval- Bcn
18:00 Presentación de los proyectos ganadores Ayudas 2011: Kinoraw y LaTele.cat
21:00 Guateque. Ambientación musical a cargo del músico de la
Comunidad Creativa con DJ Moscardonzzz
+INFO:: http://telenoika.netREC: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE TARRAGONA
Hasta el 18 de noviembre de 2012
http://rec11.festivalrec.com/TALLER DE MUSICA ELECTRONICA Y DISEÑO SONORO POR PROYECTOS AUDIOVISUALES
[Impartido por Miguel Gozalbo]
# Días: 26-27-28-29-30 de noviembre de 2012 de 18h a 22h
# Lugar: a Telenoika, St. Pau, 58 - Raval
# Inscripción Abierta: 50 €> tallers a telenoika.net
+INFO:: http://telenoika.net/tallersABLETON LIVE USERS MEETING
Por el nuevo colectivo de usuarios de Ableton Live, Dedo.
Jueves 22 de noviembre a Telenoika (C/ Sant Pau, 58, Bcn), a las 18h.
"Queremos unir a todo amante del programa Ableton_Live y compartir
todos estos pequeños trucos, sonidos, enlaces, dudas, etc. Y poder así
improvisar con otros artistas. Para ello, creamos los" Ableton Live
users meeting ", acontecimiento que será publicado con suficiente
antelación en nuestra web y redes sociales
(https://www.facebook.com/dedobarcelona). La participación es
totalmente abierta a todo el público. Lo único que necesitas es llevar
tu equipo (si quieres improvisar) o simplemente venir a compartir
conocimientos."
+INFO:: dedocolectivo a gmail.comER...VA#10: EL AUDIOVISUAL COMO ESTRATEGIA DE LUCHA SOCIAL EN AMERICA DEL SUR
Viernes 23 de noviembre de 2012, a las 19h
El artista norteamericano afincado en Río de Janeiro, Maga Bo
presentará su nuevo proyecto audiovisual. También se llevará a cabo un
debate con la mirada puesta en los proyectos artísticos que utilizan
el video como estrategia política en América del Sur.
19:30h presentaciones y debate: Nancy Garín (Historiadora e
Investigadora), Alexandre Guiote (Doctor en Filosofía de la
Información), Daniela Ortiz (Artista-Perú). Se tratarán temas como el
post-colonialismo, la interculturalidad, las redes de producción
artística y la cultura libre.
21:00h directo audiovisual: Maga Bo http://ves.cat/brNg
+INFO:: http://telenoika.net/ervaTALLER CINE CODIGO ABIERTO
Impartido por: Carlos Padial y Simón Vialás
24 y 25 de noviembre de 2012
de 11 a 14h y de 16 a 19h
a Telenoika (C/Sant Pau,58, Bcn)
INSCRIPCIONES:: info a kinoraw.net
+INFO:: http://telenoika.net/tallerkinorawTALLER CODIFICANDO MUNDOS
Comportamientos físicos a la programación creativa
con Ricard Marxer
23 y 24 de noviembre de 2012
a Zzzinc, C / San Vicente 33, Barcelona
Inscripción: 50 €> info a zzzinc.net
+ INFO :: http://zzzinc.net/2012/taller-fisicasi tienes infos que nos pueden interesar a todas: info a telenoika.net

que tengais una gran semana!

Calle Sant Pau, 58 :: la sede de Telenoika Asociación Cultural
Ven a compartir!
Lista de correo:: http://telenoika.net/llista
+INFO:: http://telenoika.net


Més informació sobre la llista de correu Telenoika